Hírek

Elérhetőségek

Afrikai Sertéspestis

TÁJÉKOZTATÓ ÁLLATTARTÓK RÉSZÉRE

Az afrikai sertéspestis (ASP) Magyarországon történő megjelenése miatt a házi sertés állományok védelme érdekében szükségessé vált a fokozott védekezés. Kérjük, olvassák el  a mellékelt tájékoztatókat! Nagyon fontos, hogy a hazai állattartók információval rendelkezzenek a jó sertéstartási gyakorlatról és meg tudják előzni a betegség átterjedését a házi sertésállományukra.

INTERAKTÍV TÉRKÉP:

Itt tájékozódhatnak a hatósági intézkedésekről. A térkép használatához néhány tipp: a térkép jobb alsó sarkában lévő "Rétegek" feliratra kattintva kiválaszthatja, hogy mire kíváncsi (például: fertőzött vaddisznók, fertőzött házisertések, magas kockázatú területek).

Alábbi linken tájékozódhatnak az afrikai sertéspestis (ASP) miatt korlátozás alatt álló településekről, valamint az alsó táblázatban a közepes és magas kockázati besorolású településekről:

ASP miatt korlátozás alatt álló települések

ASP szempontjából közepes és magas kockázati besorolású települések

Az ASP az emberre nem veszélyes! A jelentőségét az a gazdasági kártétel adja, ami egyrészt a megbetegedett állományok leöléséből, másrészt a kereskedelmi korlátozásokból adódik.

A betegség nem csak természetes úton, hanem illegális sertésszállítással, ragályfogó tárgyakkal és fertőzött húst tartalmazó élelmiszerekkel is gyorsan tovább terjedhet. A Nébih felhívja minden állattartó figyelmét a jogkövető, felelős magatartásra a járvány házi sertésekre történő továbbterjedésének meggátlása érdekben! Továbbra is ki kell emelni, hogy a sertéseket állati eredetű anyagot tartalmazó élelmiszerhulladékkal („moslékkal”) tilos takarmányozni! Fontos, ha valaki sertésállományában hirtelen lázas megbetegedést, elhullást, vérzéses tüneteket észlel, 24 órán belül értesítse az állategészségügyi szolgálatot!

A betegségről, az elrendelt előírásokról, korlátozásokról, valamint az érintett területekről részletes és folyamatosan frissített információk találhatók a Nébih honlapján: http://portal.nebih.gov.hu/afrikai-sertespestis

 

„Jó Sertéstartási Gyakorlat”
Minimális járványvédelmi követelmények, háztáji sertéstartás kapcsán az afrikai sertéspestis miatt fertőzött és a magas kockázatú területen

Nyomon követés, nyilvántartások:

- Különösen Ellenőrzött Területen (továbbiakban: KET) belül minden választott (8 hét feletti) sertés egyedi tartós megjelölése. Ez a hatályos jogszabályokon túlmutató intézkedés garantálhatja, hogy a legnagyobb veszélynek kitett sertésállományok esetében pontos nyomon követés valósulhasson meg. A jelölést állami költségen kell végrehajtani. A jelölt sertésekről felvett nyilvántartást az állattartónál, a járási hivatalnál, valamint a HJK-ban is meg kell őrizni.

- Állománynyilvántartást kell vezetnie, amely legalább az alábbiakat tartalmazza: az adott naptári napon tartott sertések darabszámát, korcsoporti bontásban; állatmozgásra vonatkozó adatokat (elhullás, házi vágás, értékesítés, stb.). Az állománynyilvántartást és az állatszállításokhoz kapcsolódó bizonyítványok (sertésszállító levél, állatorvosi igazolás, állattartói nyilatkozat) szigorú megőrzése (minimum 1 év). 

- Nyilvántartást kell vezetni minden olyan személyről (állatorvos, inszeminátor, sertéságazati területi felelős, böllér, rokon, ismerős, stb.), akik a sertések közelébe mentek, vagy velük érintkezhetnek.

Járványvédelem:

- Csak az állatok tulajdonosa, vagy gondozója járhat be rendszeresen az állatok tartására szolgáló gazdasági udvarba.

-  Az állatok gondozásakor arra a célra elkülönített munkaruhát, és lábbelit kell használni.

- A gazdasági udvarba (vagy a sertések közelébe) csak kéz és lábfertőtlenítő használatát követően lehet szabadon belépni és kilépni.

- Idegenek (szomszéd, vadász, stb.) csak nagyon indokolt esetben (pl. házi vágás) és az állattartó által biztosított külön munkaruhában, lábbeliben vagy egyszer használatos védőköpeny és védőlábbeli felvétele után mehetnek a sertések közelébe. Ezt dokumentálni (ki, mikor, miért) is kell.

- Járműforgalom: bármilyen jármű csak kerék- és járműfertőtlenítés után mehet be a sertéstartó gazdasági udvarrészbe.

- Az állategészségügyi kezeléseket a szolgáltató állatorvosnak az állománynyilvántartásban is fel kell vezetnie. (Állatorvosi vizsgálat, kezelés esetén az állatorvos nevének és a vizsgálat időpontjának feljegyzése).

- Karámban állandóan vagy időszakosan tartott állatok esetén biztosítani kell, hogy a házi sertéseket kétsoros kerítés válassza el a vadonélő állatoktól. A kerítések távolsága legalább 0,5 méter kell legyen és úgy kell kialakítani, hogy a két sor között közrezárt terület rendszeres karbantartása, gyomtalanítása elvégezhető legyen. Magassága legalább 1 méterrel meg kell haladja a benn tartott állatok marmagasságát. Zárt tartás estén folyamatosan biztosítani kell az ingatlan körülkerítettségének épségét, amely alkalmas ember, kóbor állat vagy vadon élő állat behatolásának megakadályozására. Ha a karám fala az ingatlant határoló kerítés is egyben, annak teljesen zártnak, erősnek, résmentesnek kell lennie. Minden más esetben külön kerítés szükséges, megfelelő távolságra (minimum 50 m) a karámtól, úgy, hogy a közrezárt terület rendszeres karbantartására, gyomtalanítására stb. lehetőség legyen.

Tartás, takarmányozás:

- Csak engedélyezett takarmány előállítótól származó, nyilvántartott takarmányforgalmazótól vásárolt keveréktakarmány etethető. Saját termesztésű takarmány csak az előírt várakozási idők betartásával használható fel. A takarmányozáshoz felhasznált keveréktakarmányok, alapanyagok beszerzését, a saját előállítású takarmány alapanyagok betakarításának, várakozási idő betartásának dokumentálása az állattartó feladata. A nyilvántartást legalább 1 évig meg kell őriznie.

- Tilos az állati eredetű anyagot tartalmazó élelmiszerhulladék (moslék) etetése!

- Fertőzött területen belül tilos a zöldtakarmány etetése!

- Alomanyag beszerzési, betakarítási idejének, várakozási idő betartásának dokumentálása az állattartó kötelezettsége.

- Trágyakezelés: a mezőgazdasági földterületeken csak füllesztéssel ártalmatlanított trágya helyezhető ki. A trágyázásra használt eszközök, gépek használatot követő azonnali mosása és fertőtlenítése az állattartó kötelezettsége!