Hírek

Elérhetőségek

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ NYOMTATVÁNYOK ÉS INFORMÁCIÓK

SERÉNYFALVAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL                          HIVATALI KAPU ELÉRHETŐSÉG
HÉTI KIRENDELTSÉGE                                                                                   Hivatal rövid neve: HETONK
3655 Hét, Kossuth Lajos út 76.                                                                           
Krid azonosító: 349008754

Telefon: 48/437-401        

  Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08.00 - 15.30 óra
Szerda: 08.00 - 15.30 óra Péntek: 08.00 - 13.30 óra

 

hipa

Felhívjuk a tisztelt adófizetőink figyelmét, hogy 2018. január 1-jét követően a gazdasági társaságok, az egyéni cégek és az egyéni vállalkozók kizárólag elektronikus úton indíthatnak adóigazgatási eljárást!

Elektronikus ügyintézés - tájékoztató anyag

 

AZ ADÓ MÉRTÉKE:

Állandó jellegű tevékenység esetén:
az önkormányzat illetékességi területére eső adóalap 1%-a.

2020. január 1. naptól az adóalap 1,6 %-a

Ideiglenes jellegű tevékenység esetén: 1.500.- Ft/nap.

 

 

Iparűzés adó 55400163-11036849-00000000
Késedelmi pótlék 55400163-11036863-00000000
Bírság 55400163-11036870-00000000
Államigazgatási illeték beszedési 55400163-11036894-00000000

Kérjük, hogy banki átutalásnál a közlemény rovatba szíveskedjenek feltüntetni az adófolyószámla - azonosító számát vagy adóazonosító jelét, valamint vállalkozó adóalany utalása esetén az adószámot is.

 

Az önkormányzat által biztosított kedvezmény, mentesség: NINCS.

BEVALLÁSI HATÁRIDŐ: az adóévet követő év május 31.

Befizetési határidők:

Első félévi előleg március 16.
Előző évi adókölönbözet május 31.
Második félévi előleg szeptember 15.
Feltöltés december 20.

 

N Y O M T A T V Á N Y O K

 

Kérelem adóhatósági igazolás kiállításához (adóigazolás)

ILLETÉKMENTES
Benyújtható:

* természetes személyeknek papír alapon és elektronikusan
* Gazdálkodó szervezeteknek kizárólag elektronikusan
* elektronikusan önkormányzati portálon keresztül: ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁL
* elektronikusan epapir.gov.hu oldalon pdf csatolmányként

 

Gazdasági társaság fizetési könnyítés kérelem

ILLETÉK: 10.000.- Forint
Benyújtható:

* Gazdálkodó szervezeteknek kizárólag elektronikusan
* elektronikusan önkormányzati portálon keresztül: ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁL
* elektronikusan epapir.gov.hu oldalon pdf csatolmányként

 

Helyi iparűzési adó tájékoztató